Initiatives

Medzi tými, ktorí sú už na palube, sú : Kardinál Schönborn, kardinál Dziwisz, kardinál Ruini, kardinál O´Malley, kardinál Barbarin, arcibiskup Cuquejo (Asuncion), arcibiskup Kondrudiewicz ( Moskva), a veľký poÄ et biskupov z celého sveta. Môžete tam byÅ¥ tiež ! K úÄ asti na tejto veľkej udalosti sú (...)

Iskra pre novú Civilizáciu Lásky 2. - 6. Apríla, Rím 2008 PreÄ o tento Kongres ? Božie milosrdenstvo je základ nášho poznania o Vzkriesenom Kristovi. Vzkriesený Kristus je milosrdný. V jeho zjaveniach uÄ eníkom po vzkriesení, Kristus ukazuje hĺbku jeho milosrdenstva skrz jeho trpezlivosÅ¥, (...)

V júli 2005, sa konalo medzinárodne stretnutie kňazov a pastoraÄ ných skupín vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Lagiewnikach v Krakove, v Poľsku na tému : „Milosrdenstvo - JedineÄ ná nádej pre svet." Na stretnutí sme mali možnosÅ¥ vypoÄ uÅ¥ si kardinála Christopha Schönborna, kardinála Philippa (...)

Sant’Agostino (354-430) (La Città di Dio, Libro X CH XXII) Il peccato soltanto, infatti, separa gli uomini da Dio, e se essi possono essere purificati in questa vita, non è per virtù quanto piuttosto per Misericordia Divina. San Giovanni Crisostomo di Costantinopoli, Padre della Chiesa, V secolo (...)

Saint Gregory of Naziance (330-390), Bishop, Doctor of the Church On love of the poor, 4-6 The first and the greatest of the commandments, that on which the Law and the prophets are based (Mt 22:40), is love, which it seems to me brings its greatest proof in love of the poor, in tenderness and (...)