Dievo Gailestingumo kongresas Lietuvoje, Vilniuje, 2011 m. balandžio 30 d. – gegužės 1d.

Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis kviečia dalyvauti Dievo Gailestingumo kongrese Lietuvoje, Vilniuje, 2011 m. balandžio 30 d. – gegužės 1d.

 

2010 m. lapkričio 14 d. Lietuvos vyskupai, susirinkę į Gailestingumo Motinos Globos atlaidus Vilniuje, nusprendė 2011-uosius metus Lietuvoje paskelbti Dievo Gailestingumo metais.

Vyskupai ragina per šiuos metus geriau suvokti Dievo Gailestingumo slėpinį, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo istorija ir su tuo, kaip į pasaulį pasklido per šv. Faustiną perduotas Jėzaus prašymas, puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę bei apmąstyti Dievo nuolat mums teikiamas malones.

Kiekvienai Lietuvos vyskupijai bei didesniems tautiečių sambūriams užsienyje bus perduotos Gailestingojo Jėzaus paveikslo, esančio Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje, kopijos, kurios visus metus keliaus iš parapijos į parapiją, iš bendruomenės į bendruomenę, primindamos tikintiesiems, kad pagrindinė Dievo savybė yra Jo Gailestingumas. Reikia tik jam atsiverti, asmeniškai jį priimti, sąmoningai tuo gyventi ir liudyti savo krikščionišką gyvenimą kitiems.

 

2011 m. balandžio 30 d. – gegužės 1 d.

Balandžio 30 d., šeštadienis

15 val. Dievo Gailestingumo šventovė
Kongreso pradžia. Dievo Gailestingumo vainikėlis.

16 val. Šv. Jonų bažnyčia

• I konferencija. Vysk. Arūnas Poniškaitis
• Šlovinimas
II konferencija. Liuteronų vysk. Mindaugas Sabutis
• Šlovinimas
III konferencija. Šv. Jono bendruomenės kun. Jean Emanuel
• Šlovinimas
• Agapė

21 val. Šviesos kelias iš Aušros Vartų į Dievo Gailestingumo šventovę.
Naktinė Švč. Sakramento adoracija šventovėje.

Gegužės 1 d., sekmadienis

Dievo Gailestingumo šventovė
8 val. Šv. Mišios lietuvių k.
9.30 val. Šv. Mišios lenkų k. Po Mišių – Švč. Sakramento adoracija.
18. 00 val. Šv. Mišios
20. 00 val. Šv. Mišios

10 val. – 14 val. galimybė aplankyti Gailestingojo Jėzaus seseris, įsikūrusias Rasų g. 6, bei „Šv. Faustinos namelį“ Grybo g. 29A.

13.30 val. Arkikatedra bazilika. Konferencija. Pasaulinio Dievo Gailestingumo kongreso generalinis sekretorius kun. Patrice Chocholski (Prancūzija).
14.30 val. Šlovinimas
15 val. Dievo Gailestingumo vainikėlis ir šv. Mišios. Aukoja JE Apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi ir Lietuvos vyskupai. Kviečiami dalyvauti kitų konfesijų atstovai.
Po Mišių – šventė Katedros aikštėje.

2011m. balandžio 30 – gegužės 1 dienomis Vilniuje vyko Nacionalinio Gailestingumo kongreso renginiai.

 

Juos plačiai perteikė interneto dienraštis ’’Bernardinai.lt’’. Trumpą renginių apžvalgą su gausiomis Dainiaus Tunkūno nuotraukomis galite matyti čia :

 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-02-vilniuje-vyko-gailestingumo-kongresas-ir-sviesos-kelias/62123

  Interneto dienraščio straipsnis plačiau supažindina su pirmoje konferencijoje išsakytomis Vilniaus vyskupo augziliaro Arūno Poniškaičio mintimis apie gailestingą meilę, peržvelgia kaip Dievo gailestingumą pristato liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis bei pateikia kunigo prioro Jean Emmanuel pranešimo apie gailestingumą kaip Jėzaus širdies paslaptį pagrindines mintis :

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-01-prasidejo-gailestingumo-kongresas-vilniuje/62104

 

’’Bernardinai.lt’’ taip pat pateikia svečio Pasaulinio Dievo Gailestingumo kongreso generalinio sekretoriaus kunigo Patrice Chocholski dvasinės konferencijos įžvalgas, apaštalinio nuncijaus Luigi Bonazzi per Šventąsias mišias pasakyto pamokslo mintis :

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-05-02-vilniuje-vyko-nacionalinis-gailestingumo-kongresas/62147

 

Interneto dienraštyje ’’Lrytas’’ pasirodžiusiame Sigitos Purytės straipsnyje kalbama apie Gailestingumo kongreso įvykius Lietuvos vyskupų konferencijos paskelbtų Dievo gailestingumo metų kontekste, ypatingai apie Šviesos kelią, sutraukusį įvairių religijų atstovus :

 

http://www.lrytas.lt/-13041672811303975198-vilniuje-prasid%C4%97jo-nacionalinis-dievo-gailestingumo-kongresas-nuotraukos.htm

 

Kitame to paties dienraščio nuotraukomis gausiai iliustruotame straipsnyje žurnalistė aprašo Dievo Gailestingumo kongreso kulminacinį renginį – Sandro Di Stefano miuziklą ’’Karolis. Pašaukė mane’’ :

 

http://www.lrytas.lt/-13042645001303260607-nacionalin%C4%AF-dievo-gailestingumo-kongres%C4%85-vilniuje-baig%C4%97-miuziklas-apie-popie%C5%BEi%C5%B3-jon%C4%85-pauli%C5%B3-ii-papildyta-23-val-20-min-nuotraukos.htm

Merci pour l’aide à la rédaction de Jolanta Navickiene

Daugiau informacijos ieškokite : 

www.gailestingumas.lt/2011

Documents à télécharger