KONSPEKTY PRZYGOTOWUJĄCE DO WACOM 2014 dla grup

Ta prosta metoda jest przystosowana dla małych grup, które pragną pogłębić zagadnienie Miłosierdzia Bożego, opierając sie na Ewangelii. Pozwala ona na dzielenie się tekstem biblijnym w duchu przemiany w kierunku Miłosierdzia.