Kongres Božieho milosrdenstva

SpoloÄ nosÅ¥ katolíckeho apoštolátu – pallotíni a Redakcia Apoštola Božieho milosrdenstva Vás srdeÄ ne pozývajú na Kongres Božieho milosrdenstva, ktorý sa uskutoÄ ní v dňoch 05. – 06. decembra 2009 (sobota a nedeľa) v Spišskej Novej Vsi,

 

vo Svätyni Božieho milosrdenstva a RekolekÄ no - formaÄ nom centre pallotínov.

 

Adresa : SpoloÄ nosÅ¥ katolíckeho apoštolátu, Hutnícka 2, 052 01 Spišská Nová Ves tel. : 053/429 82 61, 0905 523 487, info chez pallotini.sk, www.pallotini.sk

 

 

 
 

Documents à télécharger