Perspektywa

1. We własnym zakresie

  • Jednostki lub grupy powinny zapisac się on-line, zaczynając od naszej strony internetowej. Ci, którzy zamierzają brać udział w Kongresie powinni wypełnić formularz pod hasłem www.visconticomunicazione.com/form/ Zapisy są obowiazkowe również dla tych, którzy planują niezależny pobyt w Rzymie. Zaznaczamy, że Kongres jest otwarty dla wszystkich.
  • Polecamy wszystkim bezpośredni kontakt z koordynatorem krajowym w celu lepszego zapoznania się i sprwniejszego przgotowania do Kongresu.
  • Modlitwa jest niezbędna by pozwolić się prowadzić przez Ducha Bożego w wypełnianiu Jego planów.

2. Koordynatorzy krajowi

  • Koordynatorzy krajowi powinni zoorganizować Komitet krajowy. Ich zadaniem jest zapraszanie do Kongresu, gwarantowanie uniwersalności uczestnictwa (delegacje powinny pochodzić z różnych płaszczyzn kościelnych), rozpowszechninie Kongresu przez wszystkie możliwe środki komunikacji, troska o sponsorowanie udziału w Kongresie dla najuboższych oraz pomoc tym, którzy nie posługują się bielge internetem by zapisać się na Kongres. Ponadto, powinni oni zabiegać o stosowne przygotowanie grup do Kongresu (można korzystać z naszych konspektów), organizację podróży, zasilanie rubryki : „Głos Kontynentów” (napłwać powinny aktualności dotyczące wydrzeń, przygotowań, listy parafi, stowarzyszeń, instytutów ze szczególną uwagą na te, które udzielają się na płaszczyźnie Bożego Miłosierdzia).
  • Koordynatorzy krajowi, którzy otrzymali taką nominację od Konferencji Episkopatu własengo kraju, postaraję się o to by ordnariusze Kościołów lokalnych skierowali osobiste zaproszenie do wiernych by wzięli udział w Kongresie i nominowali delegacje diecezjalną do Kongresu w Rzymie.
  • W wypaku braku oficjalnej nominacji na koordynatora prosimy aby osoba zaangażwana w ten sposób zwróciła się do koordynatora danego kontynetu lub kraju tak by zoorganizować komitet lokalny we współpracy z biskupem lub kapłanem danej diecezji.

3. Koordynatorzy kontyntentalni

  • postają się o ropowszechnienie Kongresu i o nominacje koordynatorów krajowych
  • będą wspopagać koordynatoów krajowych w przygotowaniach
  • zgromadzą koordynatorów z zamiarem przygotownia Kongresu kontynentalnego w 2009 r.
  • przygotują "południe kontynentalne" na Kongres w Rzymie. W tym celu nawiążą kontakt z koordynatorami rzymskimi zajmujączmi się aspektem misyjnym Kongresu.