Posledné udalosti - Február 2008

Blíži sa Prvý Svetový kongres Milosrdenstva !
PoÄ as posledných stretnutí, ktoré sa konali v Ríme medzi kardinálom Schönbornom, výkonnou Radou, Rímskym Vikariátom a kardinálom Ruinim, sa rozhodlo, že : lateránska bazilika svätého Jána je najlepšie prispôsobená a umiestnená pre raňajšie stretnutia. Kardinál - Vikár a Vikariát ju dali k dispozícii pre kongres zdarma. Túto možnosÅ¥ sme uvítali, pretože toto miesto dáva aj po duševnej stránke väÄ ší význam týmto stretnutiam. 
Berieme do úvahy, že organizovanie Eucharistického kongresu v roku 2000 sa odohralo tiež v lateránskej bazilike svätého Jána. Taktiež pripomíname, že prvé svetové dni mladých sa tiež odohrali tu.
Všimnime si, že :
- dôležité bude stretnutie oficiálnych národných a regionálnych koordinátorov v nedeľu 6 apríla od 14.00 - 16.00 v Santo Spirito v Sassii.


-  ranný a poobedňajší program bol spresnený : nájdete ho v prílohe vo formáte PDF

Documents à télécharger